portfolio web templates
SIRT EZME PRESİ

Hazır Oluk

SIRT EZME PRESİ

Teknik Özellikler

Sertcltlikitapların, ortasıdikişlimagazinlerin,broşürler, not defterlerin, lugatların, fihristlerinhidrolikpresvasıtasıylaestetikvefonksiyonelolarakkareşeklindeyapılmasınısağlar.Tekkopyavedijitalsayımiçinsaatte 90 devirlidir. Gereklizamanlardaacil durum güvenlikanahtarıişlemidurdurur. Kızıl ötesifotoselgüvenlikaygıtı, optimum basitleştirilmiştanılısıralamaiçin PLC esaslı control paneli, sıkıştırmalı piston seyiritekveyaçiftpistonluolarakayarlanabilir. Makinayaenfazla 90cm açılımlı 1 -4 kopyayerleştirilebilir.

Teknik Özellikler